Madurastraat 115
1094 GK Amsterdam
tel 020 4217 619

 

 

Onderzoeksdag

Een onderzoek duurt meestal een hele dag. Het begint om 9.00 of 10.00 uur ’s ochtends en eindigt tussen 14.30 en ongeveer 15.30 uur ‘s middags. Wanneer een onderzoek één dagdeel duurt zijn de tijden van 9.00 tot 13.00 uur of 13.00 tot 17.00 uur.

De cliënt wordt door één van onze adviseurs begeleid gedurende het gehele onderzoek. Het onderzoek is individueel. Dit betekent dat de cliënt een speciaal voor hem samengesteld testprogramma krijgt. Het onderzoek vindt plaats in een rustige ambiance. Groepsgewijs onderzoek is ook mogelijk. De taaltoets (NT2) is hier een voorbeeld van.

De cliënt ontvangt van ons een schriftelijke uitnodiging. In de brief wordt uitgelegd wat het doel van het onderzoek is en wat hem te wachten staat. Afhankelijk van de vraagstelling kan een onderzoek een dagdeel of een hele dag duren. De onderzoeksresultaten worden met de cliënt besproken en na zijn instemming ontvangt de opdrachtgever de schriftelijke rapportage van de onderzoeksbevindingen, conclusies en advies.

Het psychologisch onderzoek bestaat uit een intakegesprek, een testdag en een eindgesprek.

In het intakegesprek worden de voorgeschiedenis en aandachtsgebieden in kaart gebracht die relevant zijn voor de beantwoording van de vraagstelling.

Het schriftelijke onderzoek bestaat uit allerlei tests en vragenlijsten op het gebied van intelligentie en capaciteiten, persoonlijkheid en psychische belastbaarheid, beroepskeuze en interesses. Welke tests en vragenlijsten worden gebruikt is weer afhankelijk van de vraagstelling.

In het eindgesprek worden de onderzoeksbevindingen, conclusies en het advies met de cliënt doorgenomen.

 

terug naar top van pagina

| print

 

 

 

 

 

 

personeel
selectie
geschiktheid
loopbaan

 

reintegratie
belastbaarheid
beroepskeuze
begeleiding

 

onderzoek
assessment
diagnostiek
consult
 

Buhrs psychologisch advies
Herengracht 566 (souterrain)
1017 CH AMSTERDAM
Telefoon: 020 4217 619
Fax: 020 4217 958
E-mail :