Madurastraat 115
1094 GK Amsterdam
tel 020 4217 619

 

 

Doelgroep

Onze cliënten zijn volwassenen en jongeren vanaf vijftien jaar. Zij komen bij ons omdat zij zijn vastgelopen in hun werk of op school. Bij de één gaat het om kleine problemen, bij de ander is sprake van ernstige problematiek.

Veel van onze cliënten zijn van allochtone afkomst. Voor deze groep hebben we speciale onderzoeksinstrumenten ter beschikking. Wanneer men de Nederlandse taal zeer matig beheerst kan een tolk worden ingeschakeld.

We hebben ervaring met alle opleidingsniveaus, maar zijn vooral ook gespecialiseerd in onderzoek bij cliënten met een laag tot zeer laag verstandelijk niveau.

Bij ons komen zowel personen met geringe of geen arbeidsbeperkingen als personen met ernstige arbeidsbeperkingen (verstandelijke of psychische problematiek, gedragsproblemen). Binnen de reïntegratiemarkt zal het dan vooral gaan om cliënten met tijdelijke of blijvende arbeidsbeperkingen. Cliënten die door bedrijven worden doorverwezen komen in het kader van hun loopbaanontwikkeling. In andere gevallen gaat het om disfunctioneren of reïntegratie binnen of buiten het bedrijf. Bij ernstige problematiek zal het vooral gaan om personen met ernstige psychische of verstandelijke arbeidsbeperkingen of jongeren met gedrags- of opvoedingsproblemen, ADHD of contactuele stoornissen. Vaak is het dan de vraag in hoeverre iemand belastbaar is voor werk en of iemand in aanmerking komt voor een REA-status of traject bij de sociale werkvoorziening.

In veel gevallen is de onderzoeksvraag gekoppeld aan de arbeidsmogelijkheden. Het komt echter ook voor dat men een advies wil over een te volgen zorgtraject of behandelingstraject. Ook deze vragen kunnen wij beantwoorden.

 

terug naar top van pagina

| print

 

 

 

 

 

 

personeel
selectie
geschiktheid
loopbaan

 

reintegratie
belastbaarheid
beroepskeuze
begeleiding

 

onderzoek
assessment
diagnostiek
consult
 

Buhrs psychologisch advies
Herengracht 566 (souterrain)
1017 CH AMSTERDAM
Telefoon: 020 4217 619
Fax: 020 4217 958
E-mail :